Forskellen på nyere og ældre udgaver.


Forskellen på nyere og ældre udgaver.

Skal man købe de nyeste udgaver?
Skal man købe de ældre udgaver?

Mange lektorer og professorer mener at man skal købe de nyeste udgaver af jura bøger. Der står også i lektionsplanen at det er de nyeste udgaver man skal købe.

Dette gør det fordi de har et økonomisk incitament. Lektorer og professorer får enten ekstra løn, gratis faglitteratur eller bedre arbejdsforhold.

Mange gange er det professoren selv der har skrevet bogen og dermed ikke interesseret i at de gamle bøger sælges mellem studerende. Professoren vil hellere have at bøgerne købes i boghandlen så professoren kan få en økonomisk gevinst.

Jeg er en jurastuderende på 10 semester af studiet og her er mine oplevelser.

I disse få linjer vil fordelene og ulemperne ved køb af ældre udgaver af jura bøger blive fremvist. Konklusionen står nederst.

Først vil ulemperne ved køb af ældre udgaver blive redegjort for. 
1. Sidetal
Når er udkommer en ny udgave af en bog, kan forfatteren finde på at bytte kapitlerne rundt så det bliver sværere at sidde med en ældre udgave. S.63 kan måske være side 67 i en ældre udgave.

2. Ændringer i paragraffer.
I få tilfælde kan paragraffer udgå eller ændres. F.eks. straffeloven § 245 om grov vold. Der kan fremkomme et nyt lovforslag som ændrer det til § 247. Hvis du jævnfør til dette til den skriftlige eksamen trækker det ned. Dog trækker det utrolig lidt ned, hvis man har styr på princippet. Jeg jævnførte til den helt forkerte paragraf til forsikringsrets eksamen, dog fik jeg stadig 12, da jeg forstod principperne.

3. Ændringer af principperne.
Hvis hele princippet bag en regel er ændret har du et stort problem. I dette tilfælde jævnfører du både til en forkert paragraf og et forkert princip. Dette er en stor fejl, som i værste tilfælde kan trække en hel karakter ned.
Heldigvis ændres principperne utrolig sjælendt.

Hvis man vælger valgfaget persondataret er det ikke smart at købe den ældre udgave af lærebogen, da mange principper i persondataretten er blevet ændret ved den nye persondataforordning.

I næsten alle andre fag ændres principperne aldrig.

Nedenfor vil fordelene ved købe af ældre udgaver blive redegjort for!

1. Den åbenlyse økonomiske fordel.
Jura bøger kan være meget dyre. “Boligleretsbogen koster stadig 1700kr” Den kan købes her på siden til 599kr.
“Grundlæggende skatteret” koster næsten 1000kr. Den kan købes her for 399 kr. her på siden.
“Eu – retten” koster over 1000kr. Den kan købes her på siden for 599kr.
OSV.

I gennemsnit kan du spare 3000 kr. ved at købe bøgerne her fremfor i boghandlen. Hver 100 kr. sparet er 200kr. tjent. Man skal jo betale skat på de tjente penge. Ved at spare 3000 kr. sparer du i virkeligheden 6000 kr. tjente penge. Det svarer til hele 55 arbejdstimer. Tænk lige over det!
Sæt de 3000 kr i perspektiv, se her!

2. Principperne ændres særdeles sjælendt.
I strafferet (også kaldet kriminalret) ændres de 6 grundlæggende strafbarhedsbetingelser aldrig.
Strafsubjekt, objektiv betingelse, subjektiv betingelse, straffrihedsgrunde, forældelse og jurisdiktion. Det er de 6 betingelser og de ændres aldrig.
I forsikringsret er det interessant at diskutere grov uagtsomhed. Her bruger man U.1995.737H (Midtkraft-dommen).
Denne dom er fra 1995 og den bruges stadig den dag i dag.
I forfatningsret er det stadig den gamle Tvind-dom der bliver brugt.
I skatteret er principperne stadig fuldstændig ens. Der mange der er bange for at købe ældre udgaver af skatteretten, da der hvert år bliver lavet lovændringer. Jeg købte selv den nyeste udgave af skatteretsbogen, da jeg selv var bange for de mange ændringer. Min kammerat købte den ældre udgave. Vi sammenlignede dem og fandt ud af, at de er fuldstændig ens. Jeg afleverede bogen tilbage og købte selv den ældre udgave. Vi fik begge 10.

3. I mange tilfælde er der overhovedet ingen ændringer
Det er dette punkt der er det mest irriterende. I mange tilfælde ændres forside farven så det ligner en ny bog. Så rettes der lidt i nogle kommafejl og så kalder man det en nyere udgave.
Se disse eksempler.

 

Konklusionen
Ovenfor er fordelen og ulemperne ved køb af ældre udgaver blevet redegjort for. Vi mener at det som altovervejende udgangspunkt giver rigtig god mening, at købe ældre udgaver. Principperne er altid de samme, der er mange penge at spare og det ikke er sjovt at føle sig snydt.
Det eneste det kræver er lidt forarbejde vedr. ændringerne i principperne. Dette tager 5-10 min per bog. Det kan ende ud i en meget god timeløn.