Tilbud

Indledning til Tingsretten

DKK800 DKK399

Ikke på lager

Varekategori:

Beskrivelse

Indledning til tingsretten – tredjemandskonflikter vedrørende løsøre af Peter Mortensen henvender sig til universitetsstuderende, advokater og andre jurister, der arbejder med omsætning og finansiering af løsøre.

I denne bog får du en introduktion til tingsrettens grundlæggende regler, illustreret ved gennemgang af reglerne om løsning af tredjemandsproblemer vedrørende løsøre. Der gennemgås også de særlige regler om tinglysning af underpant i motorkøretøjer og andet løsøre (blandt andet de nye regler om digital tinglysning), der indgår i tingsrettens specielle del.

Bogen har en praktisk og overskuelig oversigt over grundprincipper i og retsvirkninger af retsværnsregistre. Blandt andet tingbogen, skibsregisteret, luftfartøjsregisteret og værdipapircentraler.

Desuden indeholder bogen en række opgaveeksempler til studiebrug.